A  A
Home » Privacy Statement

Privacy Statement - Robiz Webdesign & Webhosting

De Privacy Policy geldt voor bezoekers van www.robiz.nl:

1. Beheer
De website www.robiz.nl staat onder beheer van Robiz.nl De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.robiz.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b Robiz.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies
3a Robiz.nl maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In een cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan robiz.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met functionele cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3d Robiz.nl maakt geen gebruik van trackingcookies die het surfgedrag van een specifieke bezoeker volgen. Artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet is sinds 5 juni 2012 van kracht. Deze wet vereist van elke website die Nederlandse bezoekers krijgt dat die worden geïnformeerd of en zo ja welke trackingcookies er worden geplaatst op zijn of haar computer en waar deze voor dienen. Sterker nog, sites moeten daar expliciet toestemming voor vragen vóór dat ze zulke cookies plaatsen. Robiz.nl heeft er voor gekozen om geen gebruik te maken van dit type trackingcookies zodat we onze bezoekers niet hoeven lastig te vallen met die vraag.

3e Robiz.nl kan gebruik maken van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Minister Kamp heeft in een brief aan de OPTAvoorgesteld om first party analytische cookies, dat wil zeggen cookies waarmee uitsluitend gegevens over het gebruik van de eigen website worden verzameld ten behoeve van het verbeteren van de werking van die website, niet te laten vallen onder het toestemmingsvereiste. Tot daar een definitief antwoord op is van de OPTA maakt Robiz.nl dus gebruik van deze Analytics cookies.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Robiz.nl De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Robiz.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.